برای کشف راه زندگی از دوستانتان سوال کنید

ask-your-friends-what-you-should-do-with-your-life

در زندگی، گرفتن بعضی تصمیمات بسیار دشوار است. تصمیماتی مانند اینکه “میخواهید در زندگی خود چه کار کنید؟”.

فراموش نکنید که شما با افرادی احاطه شده اید که تخصص شما، علایق و سلایق و ارزشی که برای دیگران دارید را خوب میشناسند.از آنها بپرسید که چه کاری بهتر است انجام دهید و چگونه ارزشمندتر می شوید؟ از آنها بخواهید که در کشف پاسخ این سوال ها راهنمایتان باشند.

یکی از تمرینات سایت گام‌رُد این است که بر قدرت سوال “چرا” متمرکز شوید. ایده کاربسیار ساده است: اگر متوجه شوید ارزش ها و ویژگی های مثبت شما از نظردوستانتان چیست، میتوانید کشف کنید که چرا باید کسب و کارها از شما استفاده کنند. چون احتمالا در عرصه تجارت نیز همان ارزش هایی از شما دیده میشوند که دوستانتان در شما یافته اند.

پس ابتدا لیستی از دوستان نزدیک خود را بنویسید.از آنها بپرسید چرا با شما دوستند و سپس جوابهایشان را مقایسه کنید.اگر هیچ ایده ای درمورد ارزشهای شخصی خود برای عرضه به دنیا ندارید، این یک تمرین خوب برای یافتن ارزش های شماست.

lifehacker

دیدگاه‌ها