ماژول re (عبارات باقاعده) پایتون

درس شانزدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه درس قبل «عبارات با قاعده یا Regular Expression» می‌باشد و به شرح برخی از تابع‌های کاربردی موجود در ماژول re از کتابخانه استاندارد زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد. پیش از مطالعه این درس می‌بایست حتما درس قبل را نیز مطالعه کرده باشید.

← متن درس شانزدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها