عبارات با قاعده (Regular Expression) یا RegEx در پایتون

درس پانزدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

عبارات با قاعده (Regular expression) یا به اختصار RegEx، رشته‌ای حاوی کاراکترهایی خاص و با معنی است که در عملیات‌هایی مانند یافتن (find)، جاگذاری (repleace) و اعتبارسنجی (validation) به شدت کاربرد پیدا کرده است. در واقع با استفاده از RegEx می‌توان یک الگو (pattern) برای جستجو در متن یا تطابق آن ایجاد کرد.

در این درس به شرح قواعد موجود در RegEx و همچنین ماژول re از کتابخانه استاندارد پایتون خواهیم پرداخت. ماژول re یک مجموعه ابزار برای کار با RegEx در پایتون را فراهم آورده است که می‌توان آن را موتور تحلیل RegEx در پایتون دانست.

← متن درس پانزدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها