زمان در پایتون: ماژول‌ datetime

درس بیست و پنجم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

برای کار با زمان سه ماژول در کتابخانه استاندارد زبان برنامه‌نویسی پایتون آماده شده است؛ time ،datetime و calendar. این درس به شرح کامل ماژول datetime پایتون اختصاص یافته است و دو ماژول دیگر توسط درس بعد بررسی خواهند شد. ماژول datetime پایتون انواع یا کلاس‌های زیادی را برای ایجاد اشیا مرتبط با زمان و دستکاری (manipulating) آن‌ها فراهم آورده است، همچون time ،date ،timezone ،timedelta و datetime که همگی در این درس بررسی خواهند شد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس بیست و پنجم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها