تابع در پایتون: تعریف، ارسال و تطابق آرگومان‌ها

درس دوازدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس به معرفی مفهوم تابع (Function) در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد.

← متن درس دوازدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها