فایل، ورودی و خروجی (I/O) در پایتون

درس دهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

موضوع این درس به چگونگی دریافت یا خواندن داده‌ها از کاربر حالت تعاملی یا فایل‌ها و همچنین نمایش یا نوشتن در آن‌ها اختصاص یافته است؛ بر همین اساس در متن درس به بررسی شی فایل و تابع‌های آماده ()print و ()input در پایتون پرداخته خواهد شد. به برخی از تفاوت‌ها در پیاده‌سازی نسخه جدید پایتون (شاخه 3x) که به موضوع این درس مربوط می‌باشند نیز اشاره شده است.

← متن درس دهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها