انواع داده یا شی در پایتون: عددی و رشته

درس هفتم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

پایتون هر «نوع داده» (Data Type) را توسط یک کلاس ارایه می‌دهد؛ بنابراین هر داده یک نمونه یا یک شی از کلاسی مشخص است. هر چند برنامه‌نویس نیز می‌تواند با تعریف کلاس، نوع دلخواه خود را داشته باشد ولی در این درس می‌خواهیم درباره آن بخشی از انواع داده یا انواع شی‌ای که به شکل آماده (Built-in) در اختیار مفسر زبان پایتون قرار داده شده است صحبت کنیم.

در این درس تنها به بررسی «انواع شی عددی» و «نوع رشته» در پایتون پرداخته می‌شود و انواع باقی مانده دیگر توسط درس بعد بررسی خواهند شد. با اینکه تلاش شده است جزییات کامل باشند ولی در برخی بخش‌ها مطالعه اسناد رسمی پایتون می‌تواند اطلاعات کامل‌تری را در اختیار شما قرار دهد. در مواقع بسیاری از تابع‌های آماده پایتون استفاده خواهد شد که ممکن است جزییاتی بیشتر از آنچه در این درس بیان می‌شود را داشته باشند؛ به همین دلیل لینک تعریف آن‌ها در اسناد پایتون نیز ارایه گشته است. نکته مهم در مطالعه این درس بررسی نمونه کدهاست که گاهی درک توضیحی که داده شده است بدون دقت در این نمونه کدها ناممکن خواهد بود.

← متن درس هفتم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها