شی گرایی (OOP) در پایتون: تعریف کلاس و ایجاد شی

درس هفدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

پیش‌تر مفهوم شی‌گرایی شرح داده شده است (درس پنجم). در این درس می‌خواهیم به بررسی چگونگی پیاده‌سازی این مفهوم در زبان برنامه نویسی پایتون بپردازیم. هنگام نگارش این درس فرض بر این بوده است که خوانندگان دروس پیش، بخصوص درس پنجم و دروس مربوط به توابع را مطالعه کرده‌اند.

این درس بر ارائه تعاریف مربوط به کلاس (Class) و شی (Object) از مفاهیم شی‌گرایی حاکم در زبان برنامه‌نویسی پایتون تمرکز دارد و مفاهیم باقی مانده در دروس آتی ارائه خواهند شد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین برخلاف دروس پیشین و به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس هفدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها