شی گرایی (OOP) در پایتون: Encapsulation و چندریختی (Polymorphism)

درس بیستم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه دروس گذشته مرتبط با آموزش شی گرایی در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌باشد. تاکنون با دو تا از چهار مفهوم مهم در شی‌گرایی آشنا شده‌ایم: وراثت (Inheritance) - درس هجدهم و انتزاع (Abstraction) - درس نوزدهم. این درس به بررسی دو مورد باقی‌مانده، یعنی کپسوله‌سازی (Encapsulation) و چندریختی (Polymorphism) در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین همانند دروس پیش شی گرایی و به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس بیستم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها