شی گرایی (OOP) در پایتون: وراثت (Inheritance) و Association

درس هجدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه درس پیش می‌باشد و به بررسی رابطه بین کلاس‌ها و اشیا می‌پردازد. در درس پنجم مقدمه‌ای از این روابط صحبت شده است و این درس به صورت کامل دو رابطه IS-A یا Inheritance و HAS-A یا Association در مفهموم شی گرایی و چگونگی پیاده‌سازی آن‌ها در زبان برنامه‌نویسی پایتون را شرح می‌دهد.

در این درس همچنین به شرح وراثت چندگانه (Multiple Inheritance)، Method Resolution Order و کلاس‌های Mixin در زبان برنامه‌نویسی پایتون خواهیم پرداخت.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین همانند درس پیش و به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس هجدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها