شی گرایی (OOP) در پایتون: متا کلاس (Metaclass) و انتزاع (Abstraction)

درس نوزدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه دروس پیش مرتبط با آموزش شی گرایی در پایتون می‌باشد و به بررسی قابلیت متا کلاس (Metaclass) در پایتون می‌پردازد و در ادامه یکی دیگر از مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی شی گرا به نام انتزاع (Abstraction) را معرفی و چگونگی پیاده‌سازی آن در زبان برنامه‌نویسی پایتون را بررسی خواهیم کرد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین همانند دروس پیش شی گرایی و به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس نوزدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها