شی گرایی (OOP) در پایتون: Context Manager ،Descriptors ،Decorator

درس بیست و یکم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس نیز در ادامه مجموعه دروس آموزش شی گرایی در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌باشد که به شرح و جمع‌بندی برخی موارد مرتبط با مفاهیم کلاس و شی موجود در پایتون می‌پردازد. مواردی که ممکن است قابل گذر باشند ولی هریک نکاتی دارند که در توسعه برنامه شی گرای پایتونی به شما کمک خواهند کرد. مواردی همچون صفت ویژه slots در کلاس‌ها، ایجاد Decorator با استفاده از کلاس در پایتون و همچنین ایجاد قابلیت getter و setter در پایتون با استفاده از مفاهیم Descriptors و دکوراتور property که در ادامه تا حد کافی شرح داده خواهند شد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین همانند دروس پیش شی گرایی و به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس بیست و یکم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها