شی گرایی (OOP) در پایتون: Type Hinting و دیتا کلاس (Data Class)

درس بیست و دوم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس به عنوان آخرین بخش از دروس آموزش شی‌گرایی در زبان برنامه‌نویسی پایتون به شرح یک ویژگی جدید در این زبان با نام دیتا کلاس (Data Class) می‌پردازد. البته پیش از شروع لازم است با یک سینتکس جدید نیز در پایتون آشنا شویم، در این سینتکس ما نوع داده‌های خود را نیز به صراحت ذکر می‌کنیم، شیوه‌ای که Type Hints [PEP 484] خوانده می‌شود. هنگام ایجاد دیتا کلاس (Data Class) به دانش این سینتکس نیاز خواهیم داشت.

توجه داشته باشید که تمام مطالب این درس تنها از نسخه‌های 3.5 به بعد پایتون پشتیبانی می‌گردد (هر جایی که به نسخه‌ای بالاتر نیاز باشد، به صراحت ذکر می‌گردد).

← متن درس بیست و دوم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها