مدیریت خطا در پایتون: Warning ،raise Exception و Assertion

درس بیست و چهارم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه درس پیش می‌باشد و به شرح مفاهیم باقی‌مانده پیرامون مفهوم Exception در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد. اینکه چگونه می‌توان با استفاده از دستور raise یک Exception را به صورت عمدی در برنامه بروز داد و همچنین چگونه می‌شود یک Exception در زبان برنامه‌نویسی پایتون ایجاد نماییم. در ادامه این درس به بررسی مفاهیم Warning و Assertion در زبان‌برنامه‌نویسی پایتون و نیز ارتباط آن‌ها با Exception می‌پردازد.

توجه داشته باشید، هم اکنون پشتیبانی نسخه 2x پایتون به پایان رسیده است. بنابراین به منظور جلوگیری از پیچیدگی‌های غیر ضروری، تمام مطالب این درس بر مبنای پایتون 3x ارائه می‌شود.

← متن درس بیست و چهارم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها